Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-033/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Zagnańsk

Wartość ogółem: 617717,6

Wydatki kwalifikowalne: 617717,6

Dofinansowanie: 525060

Dofinansowanie UE: 525059,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Zagnańsk

NIP beneficjenta: 9591671296

Kod pocztowy: 26-050

Miejscowość: Zagnańsk

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

spis.gov.pl/formularz, pkp białystok kraków, urząd miasta szczecin prawo jazdy, koronawirus polska 15 kwietnia, recepta kod in, urzad miasta krakow wielicka, gdzie euro 2021, d-tka rozkład jazdy sosnowiec katowice, przedszkole w garzynie, kociuba narzędzia, zakladanie wlasnej dzialalnosci, pogotowie energetyczne skoczów, sikorskiego 3 lublin, część młodzieży spędza wiele wolnego czasu w centrach handlowych, zgłoszenie proz, całe

yyyyy