TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-030/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Górno

Wartość ogółem: 1938771

Wydatki kwalifikowalne: 1938771

Dofinansowanie: 1647955

Dofinansowanie UE: 1647955,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Górno/ Samorządowy Zespół Obsługi Szkół w Górnie

NIP beneficjenta: 6572400548

Kod pocztowy: 26-008

Miejscowość: Górno

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

miasto w pow. włocławskim, dofinansowanie 2021 dla firm, www niezal, fotowoltaika łowicz, komenda miejska policji wałbrzych, ile ludzi mieszka w polsce 2018, e administracja, pup szczytno, mapa woj lubelskiego szczegółową, lista obecności wrzesień 2019, list intencyjny działalność gospodarczą wzór, a ram sam sam tekst po polsku, harmonogram wypłaty transz, kulczyńskiego 2, fizjoterapia kamienna góra, staze unijne, wype, siatka org transfery 2018/2019, żonaty po angielsku, koronawirus 5 luty 2022

yyyyy