Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-001/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Lipie

Wartość ogółem: 874541,18

Wydatki kwalifikowalne: 874541,18

Dofinansowanie: 743360

Dofinansowanie UE: 743360

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie

NIP beneficjenta: 5741065449

Kod pocztowy: 42-165

Miejscowość: Lipie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

plus pl, chełmski eu, uzdrowiska podkarpackie, impreza dla miłośników górskich wędrówek, oddziaływanie po angielsku, strona janów lubelski, kietrz, poniższym, młody rolnik dotacje, przykład listu, rezultat pracy, prosty plan ewakuacji, promocja 1+1

yyyyy