Tworzenie nowych sytuacji edukacyjnych, umożliwiających uczniom z niepełnosprawnością intelektualną zdobycie maksymalnej niezależności życiowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-244/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Radków

Wartość ogółem: 31170,09

Wydatki kwalifikowalne: 31170,09

Dofinansowanie: 31170,09

Dofinansowanie UE: 26494,58

Nazwa beneficjenta: Zgromadzenie Sióstr św. Teresy Od Dzieciątka Jezus

NIP beneficjenta: 5341733539

Kod pocztowy: 05-807

Miejscowość: Podkowa Leśna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski / Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

sprawozdania gus 2021, w zachodnioeuropejskich państwach występuje dodatni przyrost naturalny, ocena efektywności zajęć logopedycznych, pozyczka na już

yyyyy