Tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-036/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Supraśl

Wartość ogółem: 142227

Wydatki kwalifikowalne: 142227

Dofinansowanie: 139227

Dofinansowanie UE: 120892,95

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Baśniowy świat Kamila Ignatiuk

NIP beneficjenta: 9661711814

Kod pocztowy: 15-523

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

knapik bytom, korekta wniosku o dopłaty bezpośrednie 2017, praca łomża pup, harmonogramie, nepotyzm definicja, fotowoltaika łowicz, budynek modułowy

yyyyy