Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-377/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina:

Wartość ogółem: 184709,17

Wydatki kwalifikowalne: 184709,17

Dofinansowanie: 184709,17

Dofinansowanie UE: 157002,79

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół w Dukli

NIP beneficjenta: 6841635639

Kod pocztowy: 38-450

Miejscowość: Dukla

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

gov pl cyfrowa pl, wniosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia pdf, wszystkie, ustawą o niepełnosprawności 2021, gov obywatel, lista gmin w polsce xls, cit 8 wzór wypełniony, zst nowotarski pl, wsse wałbrzych, transport kolejowy w polsce charakterystyka, inaczej płatność jednym kliknięciem, inea płatności, pustaki perlitowe cena, konstytucja dla biznesu 2017, media lata, gif gov, pandemi, pfron programy, kapitał obrotowy netto wzór

yyyyy