Ty też jesteś Mistrzem – dzisiaj w Bytomiu jutro w Europie. Kompleksowy program zajęć dla gimnazjalistów z Bytomia zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-013/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 278235

Wydatki kwalifikowalne: 278235

Dofinansowanie: 278235

Dofinansowanie UE: 236499,75

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

komórka hallera, vesta wrocław, prosty komiks do szkoły, agencja rozwoju regionalnego zielona góra, perspektywa finansowa, fundusze unijne szkolenia bezpłatne 2018, praca pup chełm, www.tygodnik.pl

yyyyy