Ucząc się, odkrywamy świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-321/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Wilga

Wartość ogółem: 122938,94

Wydatki kwalifikowalne: 122938,94

Dofinansowanie: 122938,94

Dofinansowanie UE: 104498,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilga

NIP beneficjenta: 8262134562

Kod pocztowy: 08-470

Miejscowość: Wilga

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

dotacje na własną działalność 2022, w jakich gałęziach przemysłu wykorzystuje się roboty podaj trzy przykłady, pup rypin, ja dla ciebie zrobie to co chcesz, baza przewoźników pgg, foru,, implanty ortopedyczne, niewskazana razem czy osobno, duże znaczenie dla gospodarki polski ma obecnie kanał, dom opieki częstochowa, umowa zawarta przez pełnomocnika wzór, załącznik 3 do ustawy o vat, rpo kujawsko pomorskie

yyyyy