Uczę się lepiej – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Mikołajki Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-231/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Mikołajki Pomorskie

Wartość ogółem: 82212

Wydatki kwalifikowalne: 82212

Dofinansowanie: 82212

Dofinansowanie UE: 69880,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Mikołajki Pomorskie

NIP beneficjenta: 5792210163

Kod pocztowy: 82-433

Miejscowość: Mikołajki Pomorskie

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, tarcza dla przedsiębiorców, odpady net, zgkikm wms, urząd pracy kędzierzyn koźle oferty pracy, kursor chełm, lasy państwowe logo, skazani na sukces, obywatel definicja, prywatne domy opieki małopolskie, liceum gorlice, pomoc de minimis co to jest, słowacja unia europejska, włosy duchowe msp, stojące sutki przyczyny, kurs euro 2014, murzyni w polsce, pup ustrzyki dolne

yyyyy