Uczę się z przyjemnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-250/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Zgorzelec

Wartość ogółem: 35850

Wydatki kwalifikowalne: 35850

Dofinansowanie: 35850

Dofinansowanie UE: 30472,5

Nazwa beneficjenta: DPFA Europrymus sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992547874

Kod pocztowy: 59-900

Miejscowość: Zgorzelec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

wniosek de minimis, uniejow basen, ministerstwo inwestycji i rozwoju praca, up kartuzy, odnawialne źródła energii elektrycznej, zakresy czynności wzory, www cie men gov pl, schody ewakuacyjne wymagania, sąd rejonowy w opolu lubelskim, urządzenie do układania słomy w stogi

yyyyy