Uczeń mądry i wesoły

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-048/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Trąbki Wielkie

Wartość ogółem: 647213

Wydatki kwalifikowalne: 647213

Dofinansowanie: 647213

Dofinansowanie UE: 550131,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Trąbki Wielkie / Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie

NIP beneficjenta: 6040086560

Kod pocztowy: 83-035

Miejscowość: Kłodawa

Województwo: Pomorskie

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

sudop gov, rybnik eu, 653 kzk gop, agroturystyka nowy tomyśl, skład parlamentu europejskiego, pgk koszalin kontener cennik, www.mój prąd.gov.pl, jak wziąć telefon na firmę, obostrzenia 28 kwietnia 2021, ministerstwo środowiska, jdg zatrudnienie pracownika, wniosek o staż z urzędu pracy wzór, gaz z sieci, podkarpackie centrum innowacji, aktywizacja bezrobotnych, agroturystyka wielkopolskie, sor po angielsku, treści, kobiele wielkie sala

yyyyy