Uczeń na piątkę w Publicznym Gimnazjum w Przewornie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-145/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Gmina: Przeworno

Wartość ogółem: 61807,54

Wydatki kwalifikowalne: 61807,54

Dofinansowanie: 61807,54

Dofinansowanie UE: 52536,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Przeworno

NIP beneficjenta: 9141515538

Kod pocztowy: 57-130

Miejscowość: Przeworno

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

słownik pdf, bioton radar, efis, upo 2014

yyyyy