Uczeń na szóstkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-180/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 424156

Wydatki kwalifikowalne: 424156

Dofinansowanie: 364156

Dofinansowanie UE: 360532,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lubartów / Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

NIP beneficjenta: 7141146011

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

osobom, jak wygląda utopiony człowiek, dwa surowce mineralne wydobywane w stanach zjednoczonych, tomasz krzeszowiec, wniosek o doposażenie stanowiska pracy wzór wypełniony, dotację na otwarcie firmy 2021, via carpatia przebieg, droga s61 wysokie raczki, musisz to wiedziec 1303, wniosek o progi zwalniające wzór, dofinansowanie na otwarcie firmy 2021, upoważnienie do odbioru wyników badań doc, wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa wzór, kompetencje kluczowe w szkole podstawowej 2018, chełm 112, kwiaciarnia plac szembeka, przemysław cieszyński, wykonaj obliczenia 258 plus 45, na których stacjach metra są toalety, 61 euro

yyyyy