Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-163/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 754892

Wydatki kwalifikowalne: 754892

Dofinansowanie: 754892

Dofinansowanie UE: 641658,2

Nazwa beneficjenta: Oddział Fundacji Promyk Słońca

NIP beneficjenta: 5222498983

Kod pocztowy: 53-407

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

parafia św. kazimierza w ostrowcu świętokrzyskim, port promowy świnoujście, macro by szulc, pieniądze z unii wstrzymane, rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, marcin wojciechowski amerykanista, tabela swot, dofinansowanie ogrodki dzialkowe, biuro pracy kolbuszowa, przedszkole nr 1 knurów, ból kręgosłupa lędźwiowego icd 10, ooś ustawa, wrocławskie kamienice, przedszkole 51, szkoly we wronkach, ekspress, fe, dofinansowania do kursów, metryczka do samodzielnego wypełnienia, zespół szkół w tuchomiu, zależeć od synonim

yyyyy