Uczeń z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z Gimnazjum w Starym Zamościu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-169/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Stary Zamość

Wartość ogółem: 243114,38

Wydatki kwalifikowalne: 243114,38

Dofinansowanie: 212604,38

Dofinansowanie UE: 206647,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Stary Zamość/Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu

NIP beneficjenta: 9222472974

Kod pocztowy: 22-417

Miejscowość: Stary Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/15/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

medgen wyniki online, kursy językowe z funduszy unijnych 2019, tbs żyrardów, jarmuż po niemiecku, wniosek do rpo, zamień pytania zamknięte na otwarte, technikum budowlane stalowa wola, rysunek przedstawia plan pewnego mieszkania, arkusz zleceń lubawa, naprawdę czy na pewno, kiełbasa zbiór zadań pdf, centrum kultury i sportu skawina, urzad pracy kwidzyn oferty, mazowiecki program stypendialny, europejski, zapisz imiona i nazwiska osób których dotyczą podane opisy, na ilustracji zostało przedstawione oświetlenie ziemi, ustawa o transporcie publicznym, tłumacz zero jedynkowy

yyyyy