„Uczeń z pasją !”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-786/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Nowinka

Wartość ogółem: 300000

Wydatki kwalifikowalne: 300000

Dofinansowanie: 270000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowinka

NIP beneficjenta: 8461564236

Kod pocztowy: 16-304

Miejscowość: Nowinka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski / Powiat sejneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

www.eksporter.gov.pl, starostwo powiatowe żywiec wydział komunikacji, okaidi galeria mokotów, dofinansowanie na działalność gospodarczą 2022, klatka schodowa definicja

yyyyy