Uczenie się jest COOL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-053/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Czarna Dąbrówka

Wartość ogółem: 1244980

Wydatki kwalifikowalne: 1244980

Dofinansowanie: 1244980

Dofinansowanie UE: 1058233

Nazwa beneficjenta: Fundacja Kaszubskie Słoneczniki

NIP beneficjenta: 8392903651

Kod pocztowy: 76-248

Miejscowość: Gogolewko

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

gmina niemodlin, kabaret młodych panów bochenek chleba, łódzkie kamienice, spółdzielnia mieszkaniowa starachowice, wojewodztwo pomorskie, parafia kijewo królewskie, praca łańcut pup, aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego doc, program klub 2022 terminy, pup grodzisku wlkp, lata 00, nabór, jak powstała unia europejska krótko, olsztyn żłobek, covid 4 stycznia 2022, ministerstwo energii adres

yyyyy