Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-010/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Leśnica

Wartość ogółem: 182750

Wydatki kwalifikowalne: 182750

Dofinansowanie: 182750

Dofinansowanie UE: 155337,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśnica

NIP beneficjenta: 7561966152

Kod pocztowy: 47-150

Miejscowość: Leśnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

wykaz uczelni niepublicznych, kod cpv uzp, przychody publiczne, parafia nspj czerwionka, fundusze otwarte, powiatowy urząd pracy krotoszyn, gus bip, euro serwis, iz pierwych ust pdf

yyyyy