Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Szkół

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-239/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Siennica

Wartość ogółem: 342869,59

Wydatki kwalifikowalne: 342869,59

Dofinansowanie: 308582,63

Dofinansowanie UE: 281037,74

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

NIP beneficjenta: 5272454338

Kod pocztowy: 04-639

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

przewód wykorzystywany w telekomunikacji krzyżówka, administracja rządowa w polsce, zyciegostynia pl, szpital odc 776 cda, polska plus, potoczna nazwa wiezowca w krakowie krzyżówka, olsztyn wrocław intercity, senatorowie z małopolski, pieniądze na rozpoczęcie działalności, 61 610 35 79, przeczytaj ponownie ulotke z zadania 2, żłobek oława, maszyny do cięcia ułożonego warstwowo papieru, urzad pracy swidwin, jak to ze lnem było czas i miejsce akcji

yyyyy