Uczymy się, bawimy i rozwijamy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-229/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Łaskarzew

Wartość ogółem: 119879,99

Wydatki kwalifikowalne: 119879,99

Dofinansowanie: 119879,99

Dofinansowanie UE: 101897,99

Nazwa beneficjenta: Gmina Łaskarzew

NIP beneficjenta: 8262117380

Kod pocztowy: 08-450

Miejscowość: Łaskarzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

wam com pl, dotacje na termomodernizację, synonim weryfikacja, subwencja pfr kto dostał

yyyyy