Uczymy się dla życia 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-134/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Niedźwiada

Wartość ogółem: 298824,59

Wydatki kwalifikowalne: 298824,59

Dofinansowanie: 254024,59

Dofinansowanie UE: 254000,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Niedźwiada/Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie

NIP beneficjenta: 7141165882

Kod pocztowy: 21-104

Miejscowość: Niedźwiada

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/21/2011

Data zakończenia realizacji: 7/20/2012

oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt 2022, urzad pracy złotoryja, partycypacja co to, armir gov pl, program narew 2018, przysłowiowe

yyyyy