Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-085/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Niedźwiada

Wartość ogółem: 235085

Wydatki kwalifikowalne: 235085

Dofinansowanie: 206525

Dofinansowanie UE: 199822,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Niedźwiada / Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

NIP beneficjenta: 7141165882

Kod pocztowy: 21-104

Miejscowość: Niedźwiada

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/22/2011

tablice matematyczne 2018 pdf, zsp2 piekary, pup w kole, państwa europy po angielsku, flaga polski do pobrania, dofinansowanie firmy 2019, urzad pracy kamienna gora

yyyyy