Uczymy się działając

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-010/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Ogrodzieniec

Wartość ogółem: 352637

Wydatki kwalifikowalne: 352637

Dofinansowanie: 352637

Dofinansowanie UE: 299741,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Ogrodzieniec/Szkoła Podstawowa w Gieble

NIP beneficjenta: 6492010650

Kod pocztowy: 42-440

Miejscowość: Ogrodzieniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/13/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

zdz mrągowo, rządowy fundusz inwestycji lokalnych księgowanie, lublin dotacje na rozpoczęcie działalności 2021, nie z rzeczownikami, krajowe centrum innowacji pruszcz gdański, minister finansów 2020, dom giebułtów, załącznik nr 15, pup jasło praca, spzoz liszki

yyyyy