Uczymy się i rozwijamy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-266/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Gmina: Głowaczów

Wartość ogółem: 149971

Wydatki kwalifikowalne: 149971

Dofinansowanie: 149971

Dofinansowanie UE: 127475,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Głowaczów

NIP beneficjenta: 8121839384

Kod pocztowy: 26-903

Miejscowość: Głowaczów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

tele anioł praca, regulamin ogólny sił zbrojnych 2021 pdf, reintegracja, warunki przyjęcia do unii europejskiej, wicepremierzy polski 2020, mieszkaniec okolic kruszwicy, trwały zarząd przykłady

yyyyy