Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-230/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 553353,24

Wydatki kwalifikowalne: 553353,24

Dofinansowanie: 553353,24

Dofinansowanie UE: 470350,25

Nazwa beneficjenta: Miasto Częstochowa/Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki

NIP beneficjenta: 5732352362

Kod pocztowy: 42-218

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

dolnośląski szkolny związek sportowy, zielony laser prostatą refundacja, jak znalezc inwestora, definicja budżetu, przedsiebiorstwo synonim, jak napisać wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego, www pultuszczak pl, mapa morza bałtyckiego, słupia konecka

yyyyy