Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-001/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 564260

Wydatki kwalifikowalne: 564260

Dofinansowanie: 564260

Dofinansowanie UE: 479621

Nazwa beneficjenta: Gmina M. Gdańsk/ Szkoła Podstawowa Nr 62 w Gdańsku

NIP beneficjenta: 5832995390

Kod pocztowy: 80-635

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

nakłady inwestycyjne przykłady, walbrzych dla was, pup sandomierz, uzupełnij nazwy elementów zestawu do sączenia przedstawionego na fotografii, sprawozdanie zarządcy nieruchomości wzór, badania jelita grubego, olga malinkiewicz rodzice, pup świdnik, euro zasady, pup wałcz praca, twarda spacja skrot, koniec urlopu śmieszne, kursy stolarskie online, www sztum pl

yyyyy