Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-015/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 59100

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Głuchołazy

NIP beneficjenta: 7551277014

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Głuchołazy

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

likwidacja małej firmy odprawa, ustawa o niepełnosprawności 2018, grupy na euro 2021, promocja png, sztolnia luiza, szkoła podstawowa nr 16 nowy sącz, marszałek województwa dolnośląskiego kontakt, portal apelacji rzeszowskiej, elk słownik, zasada równowagi europejskiej, przejścia graniczne z białorusią mapa, stypendium marszałka województwa wielkopolskiego kwota, społeczność definicja, staż ze środków unijnych 2021, wykaz chorób zawodowych nauczycieli 2020, gops rawa mazowiecka, 1970 brutto ile to netto zlecenie, ile mamy województw w polsce

yyyyy