Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-052/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina:

Wartość ogółem: 29909,9

Wydatki kwalifikowalne: 29909,9

Dofinansowanie: 29909,9

Dofinansowanie UE: 25423,42

Nazwa beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

NIP beneficjenta: 8781547305

Kod pocztowy: 87-400

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

wfośigw warszawa, opiekun pl, stok pod baranem wieliczka, polska slowacja godzina, iwano frankowsk ukraina mapa, dotacja na sklep internetowy, kwalifikacje, dofe, ante, interkadra warszawa, novelty oze group, n.d. skrót, remont torów lublin warszawa kiedy koniec, cyfryzacja, faworyta napisy, dokument cyfrowy, od kogo polska dostala punkty, zamówień publicznych, polska zielona lista, jamrożek starachowice

yyyyy