Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-083/14-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Bobrowniki

Wartość ogółem: 313148,16

Wydatki kwalifikowalne: 313148,16

Dofinansowanie: 266175,94

Dofinansowanie UE: 266175,94

Nazwa beneficjenta: UNIWERSYTET ŚLĄSKI

NIP beneficjenta: 6340197134

Kod pocztowy: 40-007

Miejscowość: KATOWICE

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

konflikt na ukrainie 2020, przykłady odnawialnych źródeł energii, gotowe ramy do obrazów castorama, faktura unijna, wojskowa, dofinansowanie do niani 2021, tematy inwestycyjne 2022, biznes w 2021, wymień 3 sektory gospodarki

yyyyy