Uniwersytet Małych Górali spod Łysicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-053/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Bieliny

Wartość ogółem: 328675,3

Wydatki kwalifikowalne: 328675,3

Dofinansowanie: 297920,5

Dofinansowanie UE: 279374,01

Nazwa beneficjenta: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach

NIP beneficjenta: 6572673683

Kod pocztowy: 26-004

Miejscowość: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/16/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

kryterium pct, wyszukiwarka firm, urząd marszałkowski województwa, opinia o stażyście doc, sudpo, rezygnacja ze stosowania rozporządzenia, uwolnienie łódź, artykuł 28 i 29 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej, dotacje tarcza antykryzysowa

yyyyy