Uniwersytet przedszkolaka w Gminie Linia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-008/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Linia

Wartość ogółem: 895300

Wydatki kwalifikowalne: 895300

Dofinansowanie: 868441

Dofinansowanie UE: 761005

Nazwa beneficjenta: Gmina Linia

NIP beneficjenta: 5881130342

Kod pocztowy: 84-223

Miejscowość: Linia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

euro 2020 wyjscie z 3 miejsca, kiedy południowa obwodnica warszawy, tel 22 326 33 00, projekty budynków gospodarczych, zapytanie ofertowe do jakiej kwoty 2020, horała, kierunek otwierania drzwi w budynkach użyteczności publicznej, talenty świętokrzyskie 2017, rozkład jazdy 132 pruszcz gdański, priorytet, strategia zintegrowanego rozwoju łodzi 2020, zs nr 4 w olkuszu

yyyyy