Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w Gminie Stary Targ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-004/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Stary Targ

Wartość ogółem: 454360

Wydatki kwalifikowalne: 454360

Dofinansowanie: 454360

Dofinansowanie UE: 386206

Nazwa beneficjenta: Gmina Stary Targ

NIP beneficjenta: 5792069693

Kod pocztowy: 82-410

Miejscowość: Stary Targ

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015

elektronicznej, sredniemiasta gov pl, 512 sobótka – wrocław rozkład jazdy, covid 10 kwietnia 2021, katarzyna dziuba, chrome ikona, fundusz odbudowy, znak interpunkcyjny, dotacje na założenie firmy 2022

yyyyy