Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gmine Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-074/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Gmina: Cewice

Wartość ogółem: 260651,69

Wydatki kwalifikowalne: 260651,69

Dofinansowanie: 221553,94

Dofinansowanie UE: 221553,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Cewice

NIP beneficjenta: 8411622753

Kod pocztowy: 84-312

Miejscowość: Cewice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/3/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

gov biała lista, rządowy, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, radek jest starszy od ani o 9 lat, w szufladach o numerach 1 2 3 rozmieszczono 3 kule białe, średnia krajowa za iv kwartał 2021, pup mińsk mazowiecki, ustawa o rejestrze zastawów, profilaktyka cukrzycy typu 2, www dobrzy politycy pl, instytut medycyny wsi lublin borelioza, co to jest uzasadnienie, najlepszy czas

yyyyy