Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Goleszów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-002/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Goleszów

Wartość ogółem: 800090

Wydatki kwalifikowalne: 800090

Dofinansowanie: 680076,5

Dofinansowanie UE: 578065,03

Nazwa beneficjenta: Allproject Szkolenia Izabela Krzemińska-Woźniak

NIP beneficjenta: 5561835934

Kod pocztowy: 43-400

Miejscowość: Cieszyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

wzór na gęstość zaludnienia, matyczne zoo, ogrody działkowe, stokrotka mircze, strategia rozwoju województwa, cele rozwojowe, terapeuta zajęciowy praca zarobki, doroczna ankieta odwiedzającego 2019, celina miszczyk

yyyyy