Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Niemodlin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-001/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Niemodlin

Wartość ogółem: 149707

Wydatki kwalifikowalne: 149707

Dofinansowanie: 147461,39

Dofinansowanie UE: 127250,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemodlin

NIP beneficjenta: 9910316271

Kod pocztowy: 49-100

Miejscowość: Niemodlin

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

listy rankingowe mój prąd, kociewiak facebook, art 110 ustawy emerytalnej forum, owa parp gov pl, praca dolnyslask

yyyyy