Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-002/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Gmina: Kaźmierz

Wartość ogółem: 540982,35

Wydatki kwalifikowalne: 540982,35

Dofinansowanie: 459835

Dofinansowanie UE: 459835

Nazwa beneficjenta: Gmina Kaźmierz

NIP beneficjenta: 7872076443

Kod pocztowy: 64-530

Miejscowość: Kaźmierz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rada narodowa rzeczypospolitej polskiej, 4260 brutto ile to netto, konferencja ministra zdrowia 9 luty, program belka, każdą liczbę można przedstawić na wiele sposobów uzupełnij 8/12, szkolenia unijne lublin

yyyyy