Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w gminie Łubniany szansą na dobry start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-029/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łubniany

Wartość ogółem: 149960

Wydatki kwalifikowalne: 149960

Dofinansowanie: 147710,6

Dofinansowanie UE: 127466

Nazwa beneficjenta: Gmina Łubniany

NIP beneficjenta: 7542130582

Kod pocztowy: 46-024

Miejscowość: Łubniany

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

otwarcie firmy transportowej dotacje, co oznacza liczba 8003, targi dubaj 2022, www rpo dolnyslask pl

yyyyy