Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowościach Suchanówko i Tarnowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-010/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Suchań

Wartość ogółem: 675378

Wydatki kwalifikowalne: 675378

Dofinansowanie: 605378

Dofinansowanie UE: 574071,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Suchań

NIP beneficjenta: 8542230338

Kod pocztowy: 73-132

Miejscowość: Suchań

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

wskaźnik finansowy, adresat to odbiorca, głos żyrardowa, km informacje, infrastruktura sportowa definicja, znajdź i popraw błąd w każdym zdaniu, abet lamówki, oświadczenie o braku środków trwałych wzór, v liceum nowy sącz, kondycja synonim, ustawa krrit, narysuj na planie krakowa trasę spaceru według opisu, ceglany gzyms krzyżówka, pętla przekierowań firefox, trampoliny dąbrowa górnicza, uchylenie decyzji wzór, inventrum, urzad pracy zabkowice slaskie, kobieta 30 lat

yyyyy