Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-013/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Pszów

Wartość ogółem: 328095,88

Wydatki kwalifikowalne: 328095,88

Dofinansowanie: 321522,11

Dofinansowanie UE: 278881,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Pszów/Publiczne Przedszkole nr 3 w Pszowie

NIP beneficjenta: 6472201654

Kod pocztowy: 44-370

Miejscowość: Pszów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

szkolnictwo zawodowe, kurs euro 20.04.2022, unia maszyny, kalkulator wyliczenia dodatku mieszkaniowego, urząd skarbowy łódź widzew godziny otwarcia, konferencja ministra zdrowia 9 luty, fundusz odbudowy, nie musisz więc nie idź, www.krasnik.pl, przetwarzanie danych osobowych rodo, konferencja ministra zdrowia 28.10, pytania do poznania, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

yyyyy