URWiS – Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-985/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Wysokie Mazowieckie

Wartość ogółem: 471162

Wydatki kwalifikowalne: 471162

Dofinansowanie: 423062

Dofinansowanie UE: 400487,7

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

NIP beneficjenta: 7221620348

Kod pocztowy: 18-200

Miejscowość: Jabłonka Kościelna

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dr kropka czy nie, żłobek rawa mazowiecka, tabela do podzielnicy, opiekun faktyczny wzór

yyyyy