Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-034/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Police

Wartość ogółem: 751877,64

Wydatki kwalifikowalne: 751877,64

Dofinansowanie: 639095,99

Dofinansowanie UE: 543231,59

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacyjne „Urwisek” Katarzyna Szulecka

NIP beneficjenta: 8512148299

Kod pocztowy: 72-004

Miejscowość: Tanowo

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin / Powiat policki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015

gwiazdki png, przykłady zaświadczeń, myslisz, ile wynosi dodatek dla opiekuna stażu 2020, paniowicka wrocław, mój prąd lista rankingowa, uzdrowiska podkarpackie, karbowane brzegi języka

yyyyy