Uśmiech przedszkolaka-zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Walce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-029/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Walce

Wartość ogółem: 190440

Wydatki kwalifikowalne: 190440

Dofinansowanie: 187583,4

Dofinansowanie UE: 161874

Nazwa beneficjenta: Gmina Walce

NIP beneficjenta: 1990089990

Kod pocztowy: 47-344

Miejscowość: Walce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

lista pomocy publicznej, tomasz delikat, lustro stockholm 60, wojewodzki program, aps irk logowanie, pse bydgoszcz, taryfikator mandatów 2022 rozporządzenie, szybkie dodanie eu, umsieradz, lo chrzanów, fabryka pełna życia dąbrowa górnicza, nowe pożyczki, pkp warka, zus wyszukiwarka, dotacje na ogródki działkowe, dofinansowanie do hodowli psów 2021, rodo podstawa prawna

yyyyy