Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-245/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Brzostek

Wartość ogółem: 199382

Wydatki kwalifikowalne: 199382

Dofinansowanie: 175382

Dofinansowanie UE: 169474,7

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Brzostek/Publiczn Szkoła Podstawowa w Brzostku

NIP beneficjenta: 8722014091

Kod pocztowy: 39-230

Miejscowość: Brzostek

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

promyk nadziei 143, przewodnik po czarodziejskiej krainie internetu, pokryć, jaki sklad na slowacje, kaszubski fundusz przedsiębiorczości, www rpo swietokrzyskie pl, typy aglomeracji, kod cpv uzp, 1 sektor gospodarki, nie posiada, parafia komarów osada, praca lisków, urząd stanu cywilnego środa wlkp, sekretariat ips uj, rekrutacja do żłobka wrocław 2019, wydział komunikacji myślenice wymiana dowodu rejestracyjnego

yyyyy