Usuwamy bariery-indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-112/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 238967,06

Wydatki kwalifikowalne: 238967,06

Dofinansowanie: 238967,06

Dofinansowanie UE: 203122

Nazwa beneficjenta: Gmina Bolesławiec

NIP beneficjenta: 6121636303

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

anna imię, cesja leasingu przed upływem 2 lat, rajd rowerowy chełm, gospodarka unii europejskiej, programowanie pilota samokopiującego, alkadis rybnik, matura z matematyki 2021 data, europejskie wyspy, połącz strzałkami we właściwej kolejności poszczególne kroki obliczeń trzech pierwiastków, ls2014, jak napisać receptę, wniosek o mediację w odpowiedzi na pozew, jw 5889, warszawa wojewodztwo, 07 zglos, bezpłatne kursy spawania 2021, urząd pracy świdnica

yyyyy