Utworzenie 2 punktów przedszkolnych dla dzieci wiejskich w miejscowościach Werchrata i Horyniec Zdrój.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-260/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Horyniec-Zdrój

Wartość ogółem: 99855,99

Wydatki kwalifikowalne: 99855,99

Dofinansowanie: 98358,15

Dofinansowanie UE: 84877,59

Nazwa beneficjenta: Gmina Horyniec – Zdrój – Urząd Gminy w Horyńcu – Zdroju

NIP beneficjenta: 7931329616

Kod pocztowy: 37-620

Miejscowość: Horyniec – Zdrój

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

korzystając z dostępnych źródeł znajdź informacje o różnych sposobach komunikacji, dotacja na rozpoczęcie działalności 2019, kontrola międzyresortowa, praca maków mazowiecki pup, makro bez działalności, limit pomocy de minimis, rozporządzenie rady ministrów z dnia 10 marca 2021 r, wzór pisma z załącznikami, drzwi na drodze ewakuacyjnej, 27 kwietnia 2022 jaki to dzień, zseio słupsk, obecny sekretarz generalny onz, na ilustracji podano wymiary kartonika ze śmietaną, dziennik treningowy wzór, adres do plusa, 2 urząd skarbowy łódź bałuty, taaki maluch

yyyyy