Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Wołczynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-030/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Wołczyn

Wartość ogółem: 59990

Wydatki kwalifikowalne: 59990

Dofinansowanie: 59090,15

Dofinansowanie UE: 50991,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wołczyn – Urząd Miejski w Wołczynie

NIP beneficjenta: 7511001990

Kod pocztowy: 46-250

Miejscowość: Wołczyn

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

orsay galeria północna, urząd pracy kielce szymanowskiego, 03 30, ekspress, nysa informacje, szkolnastrona sp 12 grudziądz, dotacje na termomodernizację 2019, prof sagan, quady dolnośląskie, 1000 plus dla dzieci urodzonych w 2020, zatwierdzone, trening wzroku, enea gryfice telefon, sprawozdanie z-12 za 2018, 61 610 71 56

yyyyy