Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście Kartuzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-027/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Kartuzy

Wartość ogółem: 1994402,2

Wydatki kwalifikowalne: 1994402,2

Dofinansowanie: 1933902,2

Dofinansowanie UE: 1695241,87

Nazwa beneficjenta: Gmina Kartuzy

NIP beneficjenta: 5890010583

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 12/29/2010

budowa drogi s61, do kogo należą media w polsce 2021, rpo lodz, macleod badanie kliniczne pdf, wojewódzki plan gospodarki odpadami, zus strona główna, prawo zamówień publicznych 2020, jelita wiedzą lepiej pdf, bon energetyczny dochód, wojewódzki urząd pracy poznań oferty pracy, pogoda rybnik niedobczyce, kuznia kompetencji, co to jest fundusz, przecinek przed aczkolwiek, pytania do mężczyzn, s19 otwarcie, który z opisów dotyczy sukcesji pierwotnej, aktualne informacje o wypadkach samochodowych dolnośląskie

yyyyy