Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-065/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 611088

Wydatki kwalifikowalne: 611088

Dofinansowanie: 597888

Dofinansowanie UE: 519424,8

Nazwa beneficjenta: Prywatne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach

NIP beneficjenta: 6561682572

Kod pocztowy: 25-709

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pup grodzisk wlkp, miasta opolszczyzny, konferencja 5 stycznia, pomoc covid, pożyczka na działalność gospodarczą, fundusz odbudowy dla polski, wysoki czynnik reumatoidalny, żywe ściany, tabletki na poprawienie ostrości widzenia, pupbytow, spin-off przykłady, wesolo, zste, bilgorajski, definicja potrzeby, leczenie odleżyn wytyczne, dofinansowanie ocieplenia domu jednorodzinnego 2018 małopolska

yyyyy