Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich w Paszczynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-066/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 99771,2

Wydatki kwalifikowalne: 99771,2

Dofinansowanie: 98274,63

Dofinansowanie UE: 84805,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica

NIP beneficjenta: 8722216736

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

następna stacja, system apelacji krakowskiej, jak pozyskać fundusze unijne, lo biecz, usługi geodezyjne stawka ryczałtu, dotacje ogródki działkowe, agencja pracy grodzisk mazowiecki, wskaźnik pt

yyyyy