Utworzenie punktu przedszkolnego oraz grupy zabawowej w miejscowości Połomia dla dzieci w wieku 3-5 lat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-042/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Niebylec

Wartość ogółem: 221130

Wydatki kwalifikowalne: 221130

Dofinansowanie: 217636,15

Dofinansowanie UE: 187960,5

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Połomi

NIP beneficjenta: 8191419598

Kod pocztowy: 38-115

Miejscowość: Połomia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

pieniądze na start firmy, które obliczenia wykonano błędnie, miejsca szkoleniowe mazowieckie 2017, zus strona główna, żywiec promocja 2021, rejestr związków zawodowych, kiedy jest tydzień unikatów na msp 2019

yyyyy